DIGITAL MARKETING SYSTEM™

  PENGENALAN

  DMS™ (Digital Marketing System) adalah sebuah platform pemasaran terkini yang membantu Perusahaan Kecil dan Sederhana (SME) serta Syarikat Besar untuk memasarkan Produk dan Perkhidmatan mereka dengan Memanfaatkan Teknologi Digital terkini. Dengan DMS™, Organisasi boleh menyediakan persekitaran pelanggan yang lebih kondusif dan progresif. Teknologi ini akan memberikan kesan positif secara langsung berdasarkan cara mereka melakukan perniagaan di antara pelanggan mereka dan Meningkatkan Hasil dan Jumlah Jualan mereka dengan faedah segera.

  CIRI-CIRI UTAMA

 • PLATFORM PENDIGITALA
 • Platform Pemasaran Digital Berkesan membolehkan Perniagaan Menjalankan Kempen Pemasaran yang efektif dan mempunyai impak yang berterusan tentang bagaimana pelanggan mereka melihat produk dan syarikat mereka.

 • PENGURUSAN e-WALLET
 • Membenarkan Perniagaan untuk memanfaatkan Teknologi Perniagaan dan Pemasaran Terkini, termasuk Digital Wallet Terjamin atau eWallet semasa pembayaran yang membolehkan mereka membuat pembayaran secara elektronik.

 • PENGURUSAN PRODUK
 • Platform Pemasaran Produk Interaktif dan Komprehensif untuk Perniagaan bagi menyenggara dan menguruskan Katalog Produk mereka.


download